+ Usługi - Time & Material

Time & Material

zjedź niżej

Time&Material to jeden z bardziej popularnych modeli w przypadku outsourcingu kadr IT czy też bodyleasingu. Głównym założeniem tego modelu jest rozliczanie się na podstawie przepracowanych godzin, w ramach których dany konsultant wykonuje dedykowane prace na rzecz Klienta. Zwyczajowo zlecane prace dotyczą pełnego wymiaru godzin w skali miesiąca, gdzie obowiązuje stawka godzinowa czy dzienna.

 

W modelu tym całość zarządzania kadrowo – płacowego leżą po stronie DCG, a forma czy zapisy umowy z danym konsultantem są ustalane bezpośrednio pomiędzy DCG a konsultantem. W tym modelu nadzór merytoryczny nad pracami leży najczęściej po stronie Klienta. Fizyczna lokalizacja konsultanta czy też zaopatrzenie w sprzęt leżą w gestii Klienta i DCG – ich wspólnych ustaleń – czy konsultant potrzebny jest full-time w siedzibie klienta (on-site) czy usługi będzie świadczył z siedziby DCG (off-site), czy też włączy się w to pracę zdalną.

Opis usługi

Wybrane

Korzyści modelu

Każdy model współpracy ma swoje unikalne korzyści. Ułatwiając Ci wybór prezentujemy te, które naszym zdaniem faktycznie pociągają za sobą korzyści dla Ciebie – korzyści, które czasem są stricte biznesowe, czasem związane wyłącznie z obszarem IT, a czasami wiążą się z tematyką HRową.

  • Przejrzystość rozliczeń
  • Przewidywalność kosztów
  • Przewidywalność osiąganych korzyści
  • Duża mobilność kontraktów
  • Comiesięczna faktura za świadczone usługi przez DCG z dogodnym terminem płatności
  • Możliwość świadczenia tej usługi nawet przez pojedynczego konsultanta, praktycznie w ramach dowolnej dostępnej na rynku technologii
01
Zdefiniowanie potrzeb IT
02
Określenie maksymalnego budżetu oraz zakresu potrzebnych kompetencji IT
03
Złożenie zamówienia w DCG oraz zatwierdzenie konsultantów dedykowanych danemu zleceniu
04
On-boarding nowego konsultanta
05
Comiesięczne rozliczanie prac konsultanta w oparciu o przelicznik liczba godzin x stawka godzinowa
Jak to działa?
+

Przyjęte modele biznesowe w Diverse Consulting Group to ramy, wg których działamy. Możemy potraktować to jako zbiór konkretnych zasad, którymi będziemy się kierować przy współpracy lub jako drogowskaz, który wyznaczy nam kierunek, a w drodze rozmów uszyjemy to rozwiązanie na miarę, dla Ciebie, tak, aby odpowiadało najlepiej Twoim potrzebom.

Sprawdź

Kompetencje

Time & Material to jedna z wielu form, w jakich dostarczamy nasze usługi. To tylko i aż model. A te często w trakcie naszej współpracy ewoluują. Od zawsze jesteśmy biznesowo elastyczni, co oznacza, że w każdym momencie naszej współpracy dopuszczamy możliwe zmiany, upgrade’y czy korekty modelu, w którym współpracujemy. Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej wyjść naprzeciw Twoim potrzebom. A te najczęściej skupiają się wokół konkretnych obszarów technologicznych. Sprawdź nasze najczęstsze realizacje:

następna usługa

Wyślij wiadomość

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Dodaj pliki (max 2MB)

Upload files

Change

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Warszawa

ul. Nowogrodzka 21,
00-511 Warszawa, Polska

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Diverse Consulting Group (UK) Ltd.

London

118 Pall Mall,
London SW1Y 5ED, United Kingdom

office@diversecg.co.uk 
www.diversecg.co.uk 

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Gdańsk

Al. Grunwaldzka 415,
80-309 Gdańsk, Poland

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Warszawa

Plac Stanisława Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa, Polska

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Warszawa

Londyn

Gdańsk