+ NEWSROOM

COVID-19 a aktywność Specjalistów IT na rynku pracy

zjedź niżej
COVID-19 a aktywność Specjalistów IT na rynku pracy

Tematy związane z epidemią Covid-19 wciąż nie schodzą z pierwszych stron gazet, serwisów internetowych i czołówek głównych wydań wiadomości. Pierwsza wiosenna fala przyniosła wiele negatywnych emocji i sporo niepewności. Doprowadziła do redukcji projektów, etatów i zmian wynagrodzeń we wszystkich sektorach. Również branża IT, uznawana za jedną z najbardziej rozwojowych, a co za tym idzie najbardziej bezpiecznych, odczuła efekty covidowej paniki. Wstrzymanie projektów, ograniczenia lub ich zamknięcie dotknęły zapewne nie tylko nas, lecz każdą z firm operujących w tym sektorze.

 

 

Jako firma technologiczna, aktywny uczestnik rynku IT w Polsce i Europie przyglądamy się zachodzącym zmianom i analizujemy wiele aspektów covidowego wyhamowania zarówno po stronie biznesu, jaki i specjalistów IT. Jednym z obszarów, który poddaliśmy rozważaniom w ostatnim okresie były nastroje związane z Covid-19 panujące wśród specjalistów IT oraz ich wpływ na responsywność kandydatów na zamieszczane oferty pracy w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2020 roku. Prezentowane wyniki są naszym głosem o sytuacji w branży IT i dopełnieniem analiz prowadzonych przez inne podmioty działające w sektorze. Jest także próbą spojrzenia na sektor z bardziej ludzkiej perspektywy, a więc emocji, które odczuwa każdy z nas.

 

EMOCJE I NASTROJE – CZYLI O CO PYTALIŚMY

Na przełomie października i listopada 2020 roku, a więc w przededniu największych zachorowań na Covid-19 w drugiej fali epidemii, zadaliśmy naszym specjalistom IT pytanie o samopoczucie w nowej rzeczywistości. Badanie było motywowane troską o naszych ludzi. Pozyskaną wiedzę pragnęliśmy wykorzystać na stworzenie rozwiązań, które zapewniłyby niezbędne wsparcie w nowej i trudnej rzeczywistości.

 

Ankieta została przesłana do 300 osób pełniących różnorodne funkcje w realizowanych przez nas projektach technologicznych. Nasi specjaliści udzielili odpowiedzi, wybierając spośród dostępnych opcji lub tworzyli ją samodzielnie. Zaproponowane odpowiedzi do pytania o odczucia brzmiały dokładnie tak:

 

  • Nie przejmuję się obostrzeniami
  • Normalnie, ale zachowuję ostrożność
  • Dziwnie, w sumie nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć
  • Nie wiem, czego mogę się spodziewać w najbliższych tygodniach
  • Boję się, że stracę pracę
  • Bardzo mnie ta sytuacja stresuje
  • Inne (możliwość własnej odpowiedzi)

 

Jedynie 12,3% zaproszonych do badania wypełniło przesłaną ankietę. Czy to efekt pandemicznej niepewności? Frekwencja była motywacją do zgłębienia tematu.

 

 

Marta Tomiczak - HR Manager

 

 

IT NIE JEST WYJĄTKIEM

Choć na rynku od wielu lat panuje przekonanie, że branża IT gwarantuje pewność i stabilizację, to udzielone odpowiedzi pokazały, że stres pandemiczny nie ominął Specjalistów IT. Wprawdzie 62% ankietowanych zadeklarowało, że zarówno sama pandemia, jak i restrykcje z nią związane oraz zawirowania na rynku pracy nie zrobiły na nich większego wrażenia, to jednak aż 31 % udzielonych odpowiedzi wskazuje, że specjaliści przeżywają mniejsze lub większe obawy związane z pandemią. Wyniki naszej analizy przedstawia wykres poniżej.

 

covid-19

 

CO PRZYNIOSŁA ANALIZA?

Największa grupa – 19% analizowanych przypadków, wskazuje na dyskomfort związany z niepewnym jutrem i odczuwało brak możliwości oceny sytuacji związanej z pandemią. Kolejne osoby - 6% odczuwały wysoki stres związany z aktualną sytuacją. Ostatnia grupa - 6% - obawiała się utraty zatrudnienia.

 

Wyniki naszego wewnętrznego badania oraz fakt niskiego zaangażowania specjalistów w udzielanie odpowiedzi na pytania o emocje i nastroje dodatkowo nas zastanowił i zaowocował decyzją o podjęciu dodatkowej, zewnętrznej analizy rynku IT. Postanowiliśmy przyjrzeć się kandydatom aplikującym do DCG na prowadzone przez nas projekty IT. Porównaliśmy trzy kwartały 2020 r., aby wyciągnąć wnioski o panujących na rynku nastrojach i efektach pandemii w rozumieniu responsywności kandydatów na zamieszczane przez nas oferty pracy.

 

PANDEMIA A CHĘĆ ZMIAN

Obawa utraty pracy, w naszej opinii, wpłynęła na ograniczoną otwartość specjalistów na zmiany zatrudnienia. Prezentowana analiza obejmuje ponad 80 000 specjalistów, którzy w I, II i III kwartale 2020 roku odpowiedzieli na zamieszczone przez nas ogłoszenia rekrutacyjne, przesyłając do DCG swoje CV. Jak już zostało wspomniane, celem pomiaru było sprawdzenie czy pandemia i emocje z nią związane miały wpływ na aktywność Kandydatów na rynku pracy. Była też próbą oszacowania rozmiaru tego wpływu.

 

I KWARTAŁ – CZYLI CHWILĘ PRZED COVID-19

Jak wynika z badania, w I kwartale aktywność Kandydatów była wysoka. W ciągu całego analizowanego okresu – I, II i III kwartału suma przesłanych aplikacji wynosiła 80 384. W skali ogólnej całego badanego okresu aktywność w Q1 stanowiła blisko 84%. Pozostała część, jedynie 16,08 % stanowiła aktywność w Q2 i Q3. Proporcje zaprezentowane zostały na wykresie poniżej.

 

Responsywność Kandydatów Q1, Q2, Q3 

 

I CO DALEJ – Q II

Drugi kwartał 2020 roku możemy śmiało określić okresem mocnego hamulca. Emocje na rynku, ogłoszona kwarantanna i wszechobecna praca zdalna przyniosły zmiany w biznesie i na rynku kandydatów w branży IT. Wielu z nich nie chciało podejmować decyzji zawodowych w tym okresie i zamknęło się na propozycje współpracy płynące z rynku. Zapadły decyzje „przeczekania” pandemii. Liczba osób, które podjęły wyzwanie i postanowiły zmienić pracę w myśl zasady „kryzys to najlepszy czas na zmiany” stanowiła zaledwie 7,16%.

 

Responwyność Kandydatów COVID-19

 

III KWARTAŁ – MAŁA STABILIZACJA

Z analizy wynika, że zarówno w drugim jak i trzecim kwartale roku, kandydaci mniej chętnie odpowiadali na propozycje pracy, stąd wniosek, że pandemia miała duży wpływ na zainteresowanie ofertami zamieszczanymi przez nas w portalach rekrutacyjnych oraz za pośrednictwem naszej strony www.diversecg.pl. Wprawdzie w III kwartale, po lekkim oswojeniu „covidowego smoka”, można zaobserwować delikatne zwiększenie aktywności Kandydatów. W naszej ocenie to efekt lekkiego uspokojenia nastrojów i polepszania sytuacji w kraju i Europie. Różnica pomiędzy analizowanymi okresami nie jest jednak zbyt wielka.

 

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. łącznie 7169 osób zaaplikowało, odpowiadając na zamieszczone oferty. To o 1411 osób więcej niż w kwartale drugim. Podobieństwo Q2 i Q3 pozwala wyciągnąć wnioski, że Kandydaci bardziej stawiali na utrzymanie swoich posad/projektów niż poszukiwanie zmian.

 

Responsywność Kandydatów COVID-19 Q2 i Q3

 

DRUGA FALA COVID-19 

Przeżywana przez nas obecnie druga fala epidemii, jeszcze mocniejsza w uderzeniu, na tym etapie jest wielką niewiadomą. Nasza analiza nie jest więc skończona. Bacznie przyglądamy się rynkowi, zachodzącym procesom i nastrojom kandydatów, analizując ostatni kwartał roku.

 

Andrzej Nowicki - Managing Director

 

Wyniki naszych obserwacji zaprezentujemy w kolejnych częściach naszej analizy, w której zaprezentujemy także inne obszary naszych zainteresowań - m.in. TOP 5 poszukiwanych technologii, stanowisk czy oferowanych form współpracy.

 

Czy ostatni kwartał przyniesie znaczące zmiany w postawie specjalistów IT? Czy zaobserwujemy ponowne wyhamowanie, czy raczej utrzymamy „małą stabilizację” z III kwartału? Kogo będzie poszukiwał rynek? Jakie technologie znajdą się w ścisłej czołówce poszukiwanych oraz jakie warunki będą oferowane? To tylko niektóre pytania, na które będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi. Oczywiście zaprezentujemy wyniki naszych obserwacji.

 

Stay tuned!

Zobacz również

Wyślij wiadomość

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Dodaj pliki (max 2MB)

Upload files

Change

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Warszawa

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa, Polska

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k.

Gdańsk

Al. Grunwaldzka 415,
80-309 Gdańsk, Poland

office@diversecg.pl 
www.diversecg.pl 

Diverse Consulting Group (UK) Ltd.

London

118 Pall Mall,
London SW1Y 5ED, United Kingdom

office@diversecg.co.uk 
www.diversecg.co.uk 

Warszawa

Londyn

Gdańsk